FANDOM


III Rzeczpospolita Polska obecnie mieni się ostoją europejskości i chrześcijaństwa. Czy jednak rzeczywiście zawsze państwo polskie było tak europejskie i chrześcijańskie jakby się mogło wydawać?

Początki państwa polskiego:

Od samego początku rzekomego polskiego "chrześcijaństwa" widać było, że z Polską jest coś nie tak.

Mieszko I przyjął religię chrześcijańską nie z powodu wiary, lecz odniesienia własnych korzyści, a Polacy nawet długo po 'chrzcie' modlili się do pogańskich bożków.

Bolesław I Chrobry

Bolesław I 'Zdrajca' (Chrobry)

Największe zakłamanie i rzekomą 'europejskość' widać w okresie rządów Bolesława Chrobrego. Pozwolił on na zabicie czeskiego biskupa Wojciecha.

Święty Cesarz Rzeszy Niemieckiej, Otton III starał się w pokojowy sposób ujarzmić Polskę i Bolesława Chrobrego. Pokazał swoją klasę na zjeździe w Gnieźnie w 1000 r.

Niestety, Święty Cesarz Rzymski Otton III zmarł, a na tron niemiecki wstąpił Henryk II Święty.

Bolesław Chrobry bez żadnych zahamowań sprowokował Króla Niemiec (wówczas nie był jeszcze Cesarzem Rzymskim) do wojny. Udało mu się to. Haniebnie zaatakował Rzeszę Niemiecką i zajął ziemie Ekkeharda I oraz Milsko i Łużyce.

Była to pierwsza taka haniebna antyeuropejskość w historii Polski.

Wojna z Zakonem Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie:

Krzyżakom należały się ziemie, to oczywiste. W porównaniu do Polaków walczyli oni w obronie Europy i chrześcijaństwa podczas krucjat. Dodatkowo to sami Polacy zaprosili ich na swoje ziemie.

Władysław Jagiełło przez wpływy św. Jadwigi (która rzeczywiście chciała dobrze dla Polski, była przecież chrześcijanką i Węgierką), przyjął chrzest.

Czy jednak zachował się chrześcijańsko?

Oczywiście, że nie: W sierpniu 1409 roku doszło do wojny z Zakonem Krzyżackim.

Po stronie Krzyżaków stali: najemnicy z chrześcijańskiej Europy, chrześcijańscy Węgrzy oraz co najważniejsze - rycerze zakonni. Widać tutaj wpływy chrześcijańskie.

A kogo zaprosił Jagiełło?

Nieokiełznanych prawosławnych nowogrodzian, dzicz azjatycką, islamskich tatarów i prawosławnych Litwinów oraz Polaków! Jedyną katolicką częścią jego armii była garstka najemników z Czech (która de facto, potem stała się heretykami jak np. Jan Żiżka) oraz niewielka część Polaków.

Większość Czechów, Ślązaków i Niemców opowiedziała się jednak za Krzyżakami.

Niestety siły Polski i Litwy wygrały wojnę i tym samym osłabiły zachodnią, chrześcijańską cywilizację europejską.

Kazimierz Jagiellonczyk

Kazimierz Jagiellończyk

Syn Jagiełły, Kazimierz również wypowiedział wojnę Krzyżakom i wraz z azjatycką dziczą zniszczył bohaterów Europy - Krzyżaków, walecznych chrześcijańskich wojowników, którzy bronili chrześcijaństwa i Europy. Ostatecznie jednak Krzyżacy przeszli na protestantyzm, a wtedy Polska podporządkowała ich sobie, bo wiedziała, że odeszli od cywilizacji katolickiej - europejskiej.

Czy to jest zachowanie Europejskich władców?

Z całą pewnością nie.

Honor synów Jagiełły ratował jedynie Władysław Warneńczyk: bohatersko bronił Europy w bitwie pod Warną, w której zginął.

O nim należy pamiętać, bo to jeden z niewielu bohaterów z tej dynastii.

Sprawa polska w wojnach husyckich:

Wojny husyckie.

Buntownicze wystąpienie przeciwko Luksemburgom, Świętym Cesarzom Rzymskim, zainicjowane przez rycerzy będących najemnikami w polskim wojsku w wojnie z Krzyżakami (Jan Żiżka).

Sprawę wojen husyckich zna każdy, ale czy wie ktoś, że przez nie Polska prawie nie zmiotła państw Europy z powierzchni ziemi i nie zniszczyła katolicyzmu?

Husyci po obaleniu Luksemburga zaproponowali tron nikomu innemu, jak samemu Władysławowi Jagielle.

Na szczęście Jagiełło był już stary i zbyt schorowiały żeby objąć tron czeski.

Co by się jednak stało gdyby go przyjął?

Wladyslaw Jagiello

Władysław II Jagiełło, wróg Europy

Polska z pomocą heretyckich husytów, dziczy azjatyckiej, islamskim tatarom, prawosławnej Moskwy oraz prawosławnej części Polaków i Litwinów zniszczyłaby Państwo Krzyżackie bez problemu, drugą ofiarą unii antychrześcijańskiej stałoby się najbardziej katolickie państwo w historii - Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Zostałoby ono pokonane, bo było w tamtych czasach niejednolite. Austria nie oparłaby się takiej potędze, podobnie zresztą Wenecja. Papiestwo nie mogłoby tolerować takiej heretyckiej siły, porównywalnej do Napoleona I i wypowiedziałaby antyeuropejskim Polakom wojnę. Państwo Kościelne zostałoby zniszczone, a tym samym katolicyzm zniknąłby z Europy. Czy Francja by się podporządkowała? Być może. Tego się nie dowiemy, wiemy jednak, że w Europie przestałby być katolicyzm, a jedynie islam, herezja husycka i prawosławie.

Czy nadal ktoś wierzy w europejskość i katolickość Korony Polskiej?

Sprawa Habsburgów:

Bóg sprawił, że na tronie Rzymskim zasiadła najbardziej katolicka dynastia wszech czasów - Habsburgowie.

Pokojowo przejęli oni większość terenów Europy, mieli krótkie scysje z innymi państwami, a szczególnie Francją i reformowanymi krajami, ale jednak zawsze byli oni ostoją europejskości. Gdy Sulejman I Wspaniały atakował Węgry, polska dynastia Jagiellonów nie pomogła swojemu krewnemu, królowi Węgier, który zginął pod Mohaczem.

Ludwik II Jagiellończyk - tak miał na imię ten kolejny bohater, jeden z niewielu spośród swojego rodu. Walczył on samotnie, zdradzony przez własną rodzinę.

Po jego śmierci tron Węgier i Czech przejęli Habsburgowie.

Od tego momentu królowie Polski nieustannie starali się być ich wrogami.

Udało im się zdenerwować Habsburgów, Leopold I Habsburg dążył do uniezależnienia się Prus Książęcych od Polski, udało się to podczas Potopu Szwedzkiego.

Do zgody z Habsburgami dążył król wspaniałego księcia wojewody Jeremiego Korybuta Wiśniowieckiego - Michał Korybut Wiśniowiecki. Nie rządził on jednak długo, a po nim na tron wstąpił Jan III Sobieski.

Jan Sobieski

Jan III 'Sprzedawczyk' Sobieski

Jan III Sobieski szykował wraz z Imperium Osmańskim i Francją spisek przeciwko Europie, Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu. Chciał on wraz z Tureckim Imperium Osmańskim i Francją dokonać rozbioru na krajach Habsburgów.

Leopold I Habsburg jednak był mądrym władcą i wyperswadował na Janie III Sobieskim pomoc. Obiecał mu, że nie będzie musiał spłacić długów, które I Rzeczpospolita zaciągnęła u Habsburgów.

W tym momencie Jan III Sobieski, istny Janusz swoich czasów zażegnał pomysł rozbioru i ruszył na pomoc Wenecji, Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu i Lotaryngii na pomoc.

Odbyła się wtedy znana wszystkim odsiecz wiedeńska.

Czy królowi wypada być tak sprzedajnym? Pozostawiam to osądowi każdemu z Was.

Epoka Napoleona:

Czy istniała kiedyś większa bestia niż Napoleon?

Bardziej dziki człowiek?

Kto mógłby tak pohańbić najważniejszego katolickiego władcę - Franza II Habsburga?

Napoleon I

Napoleon I Bonaparte

Tylko Napoleon I Bonaparte.

Zlikwidował Państwo Kościelne, Święte Cesarstwo Rzymskie, usunął praktycznie katolicyzm, zachowywał się wiernie tylko z pozoru, zdestabilizował Europę i osłabił katolickich monarchów.

Kto najbardziej go czci? (prócz Francuzów oczywiście)

Tak, zgadliście, Polacy!

Wysławiają go nawet w Hymnie Państwowym. Uważali go za swojego boga.

Dodatkowo trzeba powiedzieć, że był on masonem - wrogiem chrześcijaństwa. Tak samo jak książę Józef Poniatowski, Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski i wielu innych polskich bohaterów z tamtego okresu. Większość szwoleżerów była masonami.

Polaku, czy po przeczytaniu tego artykułu nadal czujesz się chrześcijaninem i Europejczykiem?

Zastanów się, kogo chwalisz i kogo wielbisz, spójrz na historię z różnych perspektyw i nie powtarzaj kłamstw, których Cię wyuczono.

Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.

Źródła:

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(HRR)#Konflikt_mit_Boles.C5.82aw_Chrobry

Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Ed. Carolus Maleczyński. (Monumenta Poloniae Historica, NS. 2.) Kraków 1952.

https://de.wikipedia.org/wiki/Akt_von_Gnesen

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Tannenberg_(1410)

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Frieden_von_Thorn

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Frieden_von_Thorn

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_III._(Polen_und_Ungarn)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_v%C3%A1lky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._Jagello

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_III._Sobieski

http://freemasonry.bcy.ca/aqc/napoleon.html

J.S. Kopczewski, O naszym hymnie narodowym, NK, Warszawa 1988